Privacy statement - AKC

Ga naar de inhoud

Privacy statement

Overig
De Apeldoornse Kynologen Club zal persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen, verhuren, verhandelen of verstrekken voor doeleinden buiten het werkgebied van de Apeldoornse Kynologen Club. Verstrekte persoonsgegevens, welke via deze site verzameld worden, worden uitsluitend gebruikt om geregistreerde leden te informeren. Gegevens worden uitsluitend gebruikt indien er hiervoor nadrukkelijk toestemming is verleend.

Automatisch gegenereerde informatie
De Apeldoornse Kynologen Club verzamelt automatisch gegenereerde informatie tijdens het bezoek aan onze websites. Deze informatie bestaat onder meer uit het IP-adres (nummer van de computer dat het mogelijk maakt computers te herkennen), het type browser (computerprogramma om internetpagina’s mee te kunnen bekijken), de pagina’s die bezocht worden en de startpagina van het bezoek. Deze automatisch gegenereerde informatie wordt gebruikt voor het opstellen van geanonimiseerde gebruikersstatistieken.

Bescherming persoonlijke informatie
De Apeldoornse Kynologen Club neemt alle mogelijke passende technische en organisatorische maatregelen om (persoons)gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Verantwoordelijkheid derden-websites
De Apeldoornse Kynologen Club kan hyperlinks bevatten waarmee u onze website verlaat en op websites van een andere partij terecht komt. De Apeldoornse Kynologen Club heeft geen zeggenschap over de websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Op het gebruik van deze websites van derden is dit privacy statement dan ook niet van toepassing is en heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die via websites van Apeldoornse Kynologen Club zijn verkregen. Apeldoornse Kynologen Club accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites van derden.
Copyright AKC, laatste update 03-10-2022
Terug naar de inhoud